REISITINGIMUSED

Bergerreisid OÜ reisitingimused.

Reisikorraldaja - OÜ Bergerreisid
Reisija – tähendab isikut, kes võtab või on nõus võtma paketi või isik, kelle nimel lepingu peaosaline nõustub paketti ostma või isik, kellele lepingu peaosaline või ükskõik milline teine osapool paketi üle annab.
Vahendaja – tähendab isikut VÕS § 866 lg 4 mõttes, kes müüb või pakub müügiks Reisikorraldaja poolt koostatud pakette.
Pakett – tähendab ette korraldatud kombinatsiooni vähemalt kahest järgnevast teenusest: transport, majutamine, muud turismiteenused (mis ei kuulu ei transpordi ega majutuse juurde ja mis moodustavad paketi OSA). Neid teenuseid müüakse või pakutakse müügiks ühise hinna eest ja teenus katab pikemat perioodi kui 24 tundi või sisaldab ööbimist.
Reisileping tähendab kokkulepet, mis ühendab Reisijat Reisikorraldajaga või Vahendajaga.
Uus tellimus - reisija esmane kirjalikku taasesitamist võimaldavalt esitatud soov reisilepingu sõlmimiseks või muu sidevahendi kaudu esitatud esmane soov reisilepingu sõlmimiseks, millele Reisikorraldaja on vastanud kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel ning mille reisija on aktsepteerinud.
Kaugreisid on Reisikorraldaja poolt korraldatavad reisid, mille puhul kasutatakse erinevaid transpordi liike nagu liini- ja/või tšarterlennuk, laev, rong, buss või nende kombinatsioone.
Laps on Reisija vanuses 2 - 11 aastat (k.a.). 
Imik on reisija vanuses 0 - 2 aastat ja kes ei ole reisi lõpukuupäevaks veel 2 aasta vanuseks saanud. Imikule pole ette nähtud omaette istekohta ega majutuskohta.
Kaisulaps on laps vanuses 2 - 11 aastat (k.a.), kellel on oma istekoht lennukis ja tansfeeri/ekskursioonibussis ja tagatud sissepääsud reisiprogrammis määratud vaatamisväärsustele ning toitlustamine vastavalt programmile, kuid puudub oma voodikoht hotellis.
Vääramatu jõud on asjaolu, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
1.1  BergerReisid reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud kirjalikele lubadustele.
1.2  BergerReisid ei vastuta Edasimüüja poolt antud ebatäpse info eest.
1.3  BergerReisid ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.).
1.4 Lepingu sisu
Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on antud reisikirjelduses, arvel või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel kirjalikku taasesitamist võimaldaval kujul. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
Majutus
Kuna maailmas ei ole ühtset süsteemi hotellide kategooriatesse jagamisel, siis hotellide kategooriad (ehk eestlaste mõistes " * "-tärnid) erinevad suuresti sõltuvalt riigist ja maailmajaost.
Hotelli kategooria määratlus tuleneb üldiselt kahest poolest: 
- hotelli tubade suurus ja varustatus; üldine kulumine või vastupidi - hiljutine renoveerimine/värskendamine
- hotelli teenuste kvaliteet ja osutatavate teenuste hulk. 
Kahene tuba:
Majutust jagavatele reisijatele on ette tnähtud 2-kohaline tuba 1 suure (DBL) või 2 eraldi voodiga (TWIN), kuid Reisikorraldaja ei saa garanteerida, et paarile oleks kindlasti tagatud 1 suur voodi või 2-le koos reisivale mehele/naisele 2 eraldi voodiga tuba.
Hotelli osad toad võivad olla värskelt renoveeritud, teised mitte. Sellises hotellis Reisikorraldaja ei garanteeri reisija sattumist renoveeritud tuppa. Osades hotellides võivad toimuda hooldustööd/sanitaarremont reisijate hotellis viibimise ajal. 
Reisikorraldaja ei vastuta majutusasutuse naabruses/kõrval/lähedal toimuda võivate ehitus- ja/või remonttööde eest.
Paljud hotellid pakuvad imikutele tasuta imikuvoodit , kuid seda ei saa alati ette garanteerida.
Reisikorraldaja toodud pildimaterjal on illustreeriv ja hotellitubade pildid võivad mõnevõrra erineda tegelikest tubadest nii suuruse, kujunduse, värvivaliku kui ka sisustuse poolest. Reisikorraldaja ei saa Reisijale garanteerida, et ta satub täpselt hotelli kodulehel esitatud tuppa ja Reisikorraldaja ei vastuta hotelli kodulehel esitatud pildimaterjali õigsuse eest.
1.5 Abistamise kohustus
Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija tasub kõik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses. Kui reisija satub õnnetusse või raskustesse omal vastutusel, s.t. mitte BergerReiside esindaja või partnerfirma esindaja kaudu ostetud ekskursioonidel, väljasõitudel, matkadel, sõidukite rentimisel jmt., siis abistamise kohustust ei ole.
1.6 Reisijal lasub omavastutus reisi katkemise, reisile hilinemise ja reisi ärajäämise kindlustuse hankimisel. BergerReisid ei korva reisi annulleerimise või ilmastiku vm. Reisikorraldajast mittesõltuvatel asjaoludel reisi mittetoimumisega ja/või katkemisega seotud kulusid, need kulutused korvab kindlustuse olemasolul kindlustusfirma ja kehtiva kindlustuse puudumisel jäävad need kulud reisija kanda.
1.7 BergerReisid vastutab, et reisija oleks informeeritud reisi sihtkoha riigi tervishoiuformaalsustest, võimalikest terviseohtudest ja vaktsineerimise vajadusest. Üksikasjalik informatsioon ja kasulikud lingid on toodud Reisikorraldaja koduleheküljel internetis.
1.8 Istekohad transpordivahendites ja voodid majutusasutustes on arvestatud statistiliselt keskmistele normaalsete mõõtudega reisijatele. BergerReisid ei vastuta selle eest, kui reisijate mõõtmed on sellised, et Reisija ei mahu ettenähtud istmele/asemele ja tuleb lunastada eraldi koht lisatasu eest.

2. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
2.1 Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi ja maksnud vastavalt maksetähtajale ettemaksu, mille suurus on 400 € inimese kohta. Kui reisini on rohkem kui 65 päeva, tuleb ettemaks teha hiljemalt 2 päeva jooksul reisi tellimisest.
2.2 Kogu reis tuleb tasuda hiljemalt 64 päeva enne reisi algust. Kui reis tellitakse hiljem kui 64 päeva, tuleb tasuda kogumaksumus samal päeval.
2.3 Muudatused, mida soovib reisipaketis teha reisija peale lepingu siduvaks muutumist- näiteks, kuid mitte ainult, vahetada hotelli, toatüüpi jmt. on tasulised - 50 €/ tellimuse kohta. Reisiprogrammis olulisi muudatusi (nagu näiteks reisi marsruudi muutus, lennuajad jmt.) on võimalik teha kuni 65 päeva enne reisi algust. Käesolevas punktis käsitletud reisija poolt soovitud muudatusi tehakse ainult muutmise võimalikkuse korral, s.t. lennukohtade, majutuse jmt. saadavuse korral ja reisija kohustub tasuma muutmisest tulenevad kulud.
2.4 Maksetähtaeg - on Reisijale esitatud arvel märgitud kuupäev, milleks reisija reisiraha peab laekuma reisikorraldajale. Kui reisiraha ei laeku maksetähtajaks,on reisikorraldajal õigus kogu reisitellimus tühistada vastavalt üldistele reisi annulleerimise tingimustele p. 3.1  ja juba tehtud maksed tagastatakse vastavalt p.3.1.1 kuni 3.1.5 toodud tingimustele.Kui reiisjal ei ole  mingil põhjusel võimalik tasuda reisitasu maksetähtajal, tuleb sellest kirjalikult informeerida reisikorraldajat ja võimaluse korral kokku leppida uus mõlemaid pooli rahuldav maksegraafik. Kõik sellised muutused tuleb fikseerida kirjalikult
2.5  Reisija erisoovid - reisija saab esitada erisoove reisikorraldusele ja reisikorraldaja edastab need soovid vedajale/majutusasutusele/toitlustusettevõttele, kuid reisikorraldaja ei saa garanteerida nende soovide täitmist kui tegemist ei ole eraldi tasustavate lisateenustega. Erisoovideks on näiteks, kuid mitte ainult : kõrvuti või teatud kohas paiknevad istekohad lennukis, kõrvuti või lähestikku asuvad toad hotellis, ülemine/alumine korrus hotellis, vaade hotellitoast, üks suur või kaks eraldi voodit, taimetoit või mõni muu eritoit jmt. Erisoovid peab esitama reisikorraldajale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

3. Reisija õigus reis tühistada
3.1 Reisijal on õigus reisilepingust taganeda järgmistel tingimustel:
3.1.1 Ettemaksu tasumisest kuni 65 päeva reisi alguseni tuleb reisijal tasuda hüvitis 400 € reisija kohta ja juba tehtud võimalikud otsekulud.
3.1.2 Võimalike otsekulude all mõistetakse Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi konkreetsele reisile (näit. viisa ja hotelli/lennukipileti/reisipaketi trahv)
3.1.3 64 - 40 päeva enne reisi algust, tasudes 50% reisi hinnast reisija kohta ja juba tehtud võimalikud otsekulud.
3.1.4 Kui tühistamise hetkel on reisini 39 päeva või vähem, on BergerReisidel õigus kinni pidada reisi kogumaksumus. Kui reisija jääb kohale tulemata või tuleb küll kohale, aga reis ei toimu, kuna tal pole kaasa võetud selleks vajalikke dokumente, raha tagasimaksmist ei toimu.
3.2 Kui reisi tühistab reisiseltskonna üks liige ja hind põhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on Reisikorraldajal õigus nõuda ja reisija(te)l kohustus tasuda muutusest tingitud lisatasu.
3.3 Kui on tegemist eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vms.) maksab Reisija reisi tühistamisl kinni selle programmi koostamisega seotud lisakulud.

4. Reisija kohustused ja vastutus
4.1 Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest, s.t. oma reisidokumentide vastavuse eest nõuetele – kehtivus, kehtivusaja pikkus peale reisi, sobivus sihtmaa viisatingimustega, väline rikutus. Kui reisija ei pääse dokumentide puudulikkuse või puudumise tõttu reisile, rakendatakse reisi annulleerimise tingimusi ja reisi maksumust ning lisakulutusi ei hüvitata.  
4.2 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, et Reisija on kuulutatud reisi sihtkoha- või transiidimaal persona non grataks. Kui Reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisi maksumus tagastamisele ei kuulu. 
4.3 Reisija on kohustatud sõlmima piisava kattega tervise- ja reisitõrke reisikindlustuslepingu Reisikorraldaja poolt heaks kiidetud kindlustusseltsiga.
4.4 Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust esitatud tellimusega ja erinevuse korral sellest koheselt teatama Reisikorraldajale.
4.5 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti majutuskohtade ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
4.6 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid ega olla joobeseisundis, vastasel korral võidakse reisijat reisile ja/või ekskursioonile mitte lubada  või sellelt kõrvaldada ja tal ei ole õigust raha tagasisaamisele.
4.7 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.

5. Hind ja hinnamuutused
5.1. Reisi hinna sisse kuulub (kui reisi kirjeldavates materjalides pole teisiti märgitud) lennupilet, majutus ja söögid vastavalt tellimusele.
5.2. Reisi hinna sisse ei kuulu (juhul kui teisiti pole märgitud) viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hinna sisse ei kuulu ka toa kasutamise pikendamine ärasõidupäeval. Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada ajavahemikus 10.00-12.00.
5.3 Kui Reisija ei kasuta mõnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust raha tagasi saada.
5.4 Hinnasoodustused. Lapse hinnasoodustus kehtib ainult koos 2 täishinda maksva reisijaga koos reisivale lapsele. Imik maksab 10% reisipaketi 1koht 2ses toas hinnast, lennukis omaette istekohta imikul pole.Imiku hind kehtib 1 täiskasvanuga koos reisivale imikule. Müügiedenduskampaaniate soodustused kehtivad soodusreisi tellimisel kampaania ajal. Soodustused kehtivad väljakuulutamise hetkest ja ei oma tagasiulatuvat jõudu. Kehtib üks soodustus korraga.
5.5 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja vastavalt kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
5.5.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda.
5.5.2 Majutus- ja/või transpordihindade muutumine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
5.5.3 Valuutakursside muutumine. Reisikorraldajal on õigus muuta reisipaketi hinda kui reisipaketi hinna arvutamise aluseks olnud valuutakursi muutus on suurem kui 7%
5.6. Reisi hinna muutusest teatab Reisikorraldaja Reisijale hiljemalt 21 päeva enne reisi algust.

6. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammi muudatusi.
6.1 Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui võimalik.
6.2 Kui reisile on registreerunud tunduvalt vähem reisijaid kui on vaja selle reisi teostamiseks algselt kavandtud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom sellest oluliselt ei muutu, muuta sõiduvhendit, ajakava ja marsruuti.

7. Reisikorraldaja õigus reis ära jätta.
7.1 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
7.1.1 Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama kuid mitte hiljem kui 40 päeva enne planeeritavat reisi.
7.1.2 Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms.). Samuti kui mingil muul põhjusel on reisi võimatu teostada Reisijate julgeolekut ohtu seadmata.
7.2 Kui Reisikorraldaja jätab reisi ära reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus saada uus samatasemeline reis sama hinnaga, kui korvava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
7.3 Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.

8. Reisikorraldaja õigus lõpetada leping.
8.1 Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.
8.2 Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada kui üksiku nais/meeskoha ootajale ei ole leidunud samasoolist kaaslast ja reisija ei soovi majutuda üheses toas makstes ühese toa lisatasu

9. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine.
9.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui:
9.1.1 reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
9.1.2 Reisikorraldaja ei ole täitnud abistamiskohustust (punkt 1.5)
9.2 Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
9.3 Puuduseks ei või pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast või varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest, kui ajakava muutuse põhjuseks on õhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) või muu vastav põhjus. 
9.4 Puuduseks ei või pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasõitu, kui põhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli võimaluse korral asendama samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga. Kui samaväärset majutust ei ole võimalik saada, siis kokkuleppel reisijaga võib majutuse asendada ka madalama taseme majutusega, hüvitades reisijale tekkinud hinnavahe. Kui see reisijat ei rahulda, makstakse Reisijale reisiraha tagasi ja tellimus annulleeritakse.
9.5 Puuduseks ei saa pidada reisikava muutust, kui see on tingitud vääramatust jõust (loodusjõududest, poliitilsest olukorrast, sõjast, streigist jne.) 
9.6 Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda ka edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni õiguse eest vastutab edasimüüja.
9.7 Puudusest teatamine
Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada konkreetse teenuse osutajale ja/või BergerReiside esindajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub võimatuks, tuleb juhtumist kirjalikult teatada Reisikorraldajale niipea kui võimalik, aga mitte hiljem kui kümme (10) kalendripäeva peale reisi lõppemist. Hilisemaid kaebusi ei käsitleta, sest hiljem puudub reisikorraldajal võimalus juhtunu kohta adekvaatset infot saada ja/või juhtunut rekonstrueerida.  Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/või ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta. Tõendi saamata jäänud teenuse kohta võib kirjutada ka BergerReiside esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma õiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nõuda.

10. Kahjude korvamine.
10.1 Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja või tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Korvatav kahju on näiteks saamata jäänud teenused, vea tõttu tekitatud põhjendatud lisakulud. Kahjuks võib lugeda ka majutus- ja teiste reisitingimuste olulist mittevastavust lubatule (erand v.t.1.2 ja 9.4).
10.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
10.3 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (vääramatu jõud).
10.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest (Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid, hilineb reisi väljumisele, mõistab valesti reisi ajakava jmt.)
10.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija sattub kuritöö ohvriks. 
10.6 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele.
10.7 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samas kahjude eest seoses hotelli personali või liiklusvahendi juhi tegevusega või tegevusetusega. Samas aitab Reisikorrldaja tekkinud probleemi lahendada.
10.8 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kõik, et sellise olukorra poolt põhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks võimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal õigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
10.9 Reisikorraldaja vastutus piirdub sihtkohamaa konsulaaresinduse nõuetega. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära põhjusel, et Reisijale ei anta viisat.
10.10 Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi või laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma pagas, vastutab Vedaja.
10.11 Nõue kahju korvamiseks tuleb kirjalikult esitada hiljemalt kümne päeva jooksul peale reisi lõppemist. (vt. p.9.7)
10.12 Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisikorraldaja ega ühegi muu firma poolt.

11. Lepingus mitte käsitletud küsimused.
11.1 Reisija ei vaja lennukipileti/pakettreisi/laevapileti/www-lehtede kirjalikku tõlget eesti keelde.
11.2 Lepingus mitte käsitletud küsimused lahendatakse vastavalt reisikataloogi / lennupileti/ majutuskoha tingimustele, millega saab tutvuda reisibüroos.
11.3 Eesti reisijuht on reisi ringreisi osal. Reisijuht ei puhka koos reisijatega rannapuhkusel.